โปรแกรมคุมร้านเน็ต

cafe_internet_4

ในยุคโลกาภิวัตน์ 2013 การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของคนเรา ทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดน ข้ามจังหวัด ได้ง่ายดาย และรวดเร็วกว่าสมัยก่อนอย่างมาก และธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมกันในตอนนี้เห็นจะไม่พ้นการเปิดร้านเน็ต ที่ต้องมี โปรแกรมคุมร้านเน็ต  เข้ามามีบทบาทจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่าย และคำนวณยอดเวลา และตัดหน้าจอเองเมื่อเวลาหมด แทนการมานั่งจดเวลาแบบเดิมๆ ที่ต้องมาบวก ลบ คูณ หาร ให้เมื่อยมือ ซอฟแวร์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ในที่นี้จะกล่าวถึง ซอฟแวร์ โปรแกรมคุมร้านเน็ตก่อน ว่าประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร ตอบได้ง่ายๆเลยค่ะว่า คือสิ่งที่ทำให้การใช้งานของคอมพิวเตอร์ ง่ายขึ้น ให้คิดแทนเรา โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการจัดการเหมาะสำหรับ เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตที่ต้องมีโปรแกรมตัวนี้ไว้จัดการระบบเวลาในร้าน ทั้งแบบเจ้าของร้าน เฝ้าร้านเอง หรือแม้กระทั่งเจ้าของร้านที่มีอาชีพหลักอื่น และจ้างพนักงานเพื่อดูแลร้านแทน ก็สามารถดูยอดงบบัญชีหลังปิดร้านได้

Advertisements